1. Терміни та визначення

1.1. «Угода» - ця угода користувача щодо застосування Додатку «Vostorg Smart».

1.2. «Компанія» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Восторг» (місцезнаходження: Україна, 61106, м. Харків, пр. Московський, 274-В, код в ЄДРПОУ № 32437180).

1.3. «Користувач» - фізична особа, що використовує мобільний додаток «Vostorg Smart» і яка уклала Угоду з Компанією шляхом акцепту в порядку, передбаченому пунктом 2.3 цієї Угоди.

1.4. «Додаток» або «мобільний Додаток» - програма (виключне право на яке належить Компанії) «Vostorg Smart», розроблена для мобільних пристроїв, що працюють під управлінням ОС (операційної системи): Apple iOS, Google Android.

1.5. «Реєстрація» - процедура надання Користувачем даних для його ідентифікації в цілях використання Додатку.

1.6. «Пристрій» - електронний пристрій Користувача, що працює на базі операційних систем iOS, Android, дає Користувачеві можливість Реєстрації / Авторизації та користування Додатком.

1.7. Сайт –https://www.vostorg.ua (сайт Компанії).

1.8. Супермаркети – Супермаркет «Дилайт» (м. Харків, пр. Незалежності, 10); Супермаркет «Восторг» (м. Харків. вул. Клочківська, 134-б).

1.9. Дисконтна картка – дисконтна картка/картка лояльності/соціальна картка видана Компанією Користувачу в одному із Супермаркетів Компанії.

2. Загальні положення

2.1. Ця Угода регламентує відносини між Компанією та Користувачем, Компанія та Користувач іменуються надалі – «Сторони».

2.2. Умови цієї Угоди є офертою у відповідності до ст. 641 Цивільного кодексу України.

Використання Додатку Користувачем можливе виключно на умовах цієї Угоди.
Вказана оферта є договором приєднання згідно зі статтею 634 Цивільного кодексу України.

2.3. Згідно зі статтями 638, 642 Цивільного кодексу України акцептом умов цієї Угоди Користувачем вважається копіювання (установка) Користувачем Додатку на свій електронний (мобільний) пристрій та/або використання Додатку будь-яким чином та / або Реєстрація Користувача, з цього моменту Угода вважатиметься укладеною. Акцепт цієї Угоди означає повну і беззастережну згоду Користувача з усіма умовами цієї Угоди.

2.4. Ця Угода зміни та/або доповнення до неї є відкритими та загальнодоступними документами що розміщуються в Додатку та на Сайті.

2.5. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Компанією в односторонньому порядку (зміни та/або доповнення Угоди доводяться до відома Користувача згідно з п. 2.4.). При цьому продовження користування Додатком після внесення змін та/або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. У разі незгоди з умовами такої зміненої/доповненої Угоди, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Додатку.

2.6. Користувач зобов'язується самостійно відслідковувати зміни/доповнення умов цієї Угоди на Сайті та/або в Додатку.

2.7. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує свої право- і дієздатність, підтверджує достовірність наданих їм даних в рамках цієї Угоди та приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність та відповідність чинному законодавству.

3. Загальні умови використання

3.1. Функціональні можливості Додатку надаються Користувачу, який пройшов процедуру реєстрації та залежать від технічних характеристик пристрою Користувача.

3.2. Реєстрація Користувача здійснюється в порядку, передбаченому розділом 4 цієї Угоди.

3.3. Залежно від технічних можливостей пристрою Користувача, Додаток може дозволяти Користувачу зберігати ідентифікаційні дані, а також з використанням мобільного телефону/пристрою Користувача сканувати штрих-коди товарів, що продаються в Супермаркетах Компанії (зазначена функція працює в тестовому режимі та може бути доступна не всім Користувачам) з метою зменшення часу обслуговування Користувача на касах Супермаркетів Компанії та з метою уникнення черг.

3.4. Відповідно до функціональних можливостей Додатку Користувач має можливість додати в Додаток електронну версію своєї Дисконтної картки, шляхом сканування в Додатку фізичної Дисконтної картки. Зазначена функція реалізована для можливості використання Користувачем Дисконтної картки в мережі Супермаркетів Компанії в електронному виді через Додаток (без необхідності використання фізичної Дисконтної картки).
Крім того, в Додатку Користувач має можливість відслідковувати кількість накоплених бонусів та історію здійснених покупок.

3.5. З порядком накопичення та використання бонусів можна ознайомитесь на сайті Компанії в розділі "VOSTORG FAMILY".

3.6. В Додатку можуть бути передбачені і реалізовані і інші функціональні можливості доступні для використання Користувачу.

4. Реєстрація

4.1. Для використання Додатку, Користувач повинен пройти процедуру реєстрації.

4.2. При Реєстрації Користувач заповнює реєстраційну форму, вказуючи свій номер мобільного телефону, свої ім'я, прізвище, по батькові та дату народження, сканує Дисконтну картку (у випадку її наявності). За бажанням Користувач в розділі Додатку «Мій профіль» також може зазначити (у випадку наявності таких граф в Додатку) адресу своєї електронної пошти, свою стать та іншу інформацію. Для підтвердження Реєстрації Компанія спрямовує Користувачеві повідомлення на номер телефону з кодом.

4.3. Користувач несе відповідальність за відповідність дійсності, актуальність і повноту наданої при реєстрації інформації. У разі надання недостовірної інформації Компанія має право призупинити або відмовити Користувачеві в Реєстрації або використанні Додатку. Компанія не несе відповідальності за виникнення негативних наслідків для Користувача в результаті надання їм недостовірних відомостей.

4.4. У разі зміни даних, зазначених при реєстрації, Користувач зобов'язується негайно внести зміни в реєстраційні дані через Додаток.

4.5. Користувач несе відповідальність перед Компанією та третіми особами за всі дії, вчинені в Додатку під його Профілем.

4.6. Якщо Користувачеві стає відомо про будь-яке несанкціоноване використання його Профілю, а також у разі втрати мобільного пристрою Користувачем та / або несанкціонованого доступу до його мобільного пристрою, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Компанію шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Компанії support@vostorg.ua.

4.7. Компанія не несе відповідальності за можливі збитки, псування або втрату даних, які можуть виникнути в результаті порушення Користувачем пункту 4.6.

5. Права і обов'язки користувача

5.1. Користувач зобов'язується належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.

5.2. Користувач зобов'язується не використовувати Додаток для будь-яких інших цілей, окрім як для цілей, пов'язаних з особистим некомерційним використанням.

5.3. Користувач зобов'язується не використовувати Додаток в порушення прав і законних інтересів правовласників, третіх осіб, цієї Угоди та законодавства України.

5.4. Користувач зобов'язується не використовувати стороннє ПО і інші технічні засоби, що впливають на роботу Додатку та пов'язану з ним систему.

5.5. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цією Угодою Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України, цієї Угоди.

5.6. Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпілювання Додатку, а також поширювати, доводити до загального відома і надавати іншій доступ до Додатку, здійснювати реверс-інжиніринг Додатку або його окремих елементів.

5.7. У разі, якщо в зв'язку з порушенням Користувачем умов цієї Угоди Компанія зазнала збитків, в тому числі в результаті пред'явлення до Компанії третіми особами претензій, позовів, Користувач зобов'язується врегулювати такі претензії і позови власними силами і за свій рахунок, і відшкодувати Компанії викликані недотриманням Користувачем умов цієї Угоди збитки в повному обсязі.

5.8. Користувач зобов'язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність в разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.

5.9. Користувач несе відповідальність за використання Додатку та його функціональних можливостей будь-якими способами, прямо не передбаченими у цій Угоді.

5.10. Будь-які платежі за послуги зв'язку, в тому числі які надаються операторами стільникового зв'язку або постачальниками послуг з надання доступу в Інтернет, оплачуються Користувачем самостійно.

6. Права і обов'язки компанії

6.1. Компанія має право передавати права та обов'язки за цією Угодою третім особам в цілях виконання цієї Угоди, без додаткової згоди Користувача.

6.2. Компанія має право заблокувати доступ Користувача до Додатку в разі виявлення порушень Користувачем обов'язків, передбачених цією Угодою, або здійснення Користувачем дії передбачених п. 8.9. цієї Угоди.

6.3. Компанія має право обмежити доступ до функціональних можливостей Додатку з організаційних або технічних причин в односторонньому порядку до моменту усунення таких причин. Компанія зобов'язується в найкоротші терміни вирішувати проблеми що виникають у функціонуванні Додатку, а в разі відсутності такої можливості повідомити Користувача про це в Додатку, на Сайті або іншими способами.

6.4. З метою поліпшення і підвищення стабільності роботи Додатку та Сайту, Компанія має право збирати, зберігати і обробляти статистичну інформацію про використання Користувачем Додатку та Сайту.

6.5. Компанія не несе відповідальність за використання Додатку з Пристрою Користувача третіми особами, в зв'язку з чим всі дії, вчинені з Пристрою Користувача, вважаються діями Користувача. У разі, якщо будь-яка особа отримує доступ до Додатку та можливість його використання від імені Користувача, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Компанії в письмовому вигляді (по електронній пошті), або звернувшись в службу підтримки. В іншому випадку всі дії, вчинені від імені Користувача з використанням Додатку, будуть розцінюватися як дії, вчинені безпосередньо Користувачем.

7. Гарантії і відповідальність сторін

7.1. Користувач погоджується з тим, що для виконання цієї Угоди можуть залучатися треті особи і зазначеним третім особам надаються такі ж права, як і Компанії, в тому числі щодо персональних даних Користувача.

7.2. Користувач гарантує, що не буде робити будь-яких дій, спрямованих виключно на заподіяння шкоди Компанії, операторам стільникового мобільного зв'язку, особам, які надають доступ до мережі Інтернет, правовласникам або іншим особам.

7.3. У разі порушення умов цієї угоди, а також у разі порушення пункту 7.2 цієї Угоди, Користувач зобов'язується відшкодувати Компанії шкоду, заподіяну такими діями.

7.4. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його мобільного пристрою, і під його Профілем вважаються здійсненими відповідним Користувачем.

7.5. Компанія не гарантує, що Додаток і його окремі елементи не містять помилок і будуть функціонувати відповідно до очікувань Користувача. Наявність помилок або недоліків, яке в тому числі веде до неможливості функціонування Додатку та / або його окремих можливостей на мобільному пристрої Користувача, не є підставою для обміну, повернення або ремонту такого мобільного пристрою. Користувач повідомлено і він погоджується з тим, що його мобільний пристрій може не підтримувати окремі функціональні можливості Додатку.

8. Персональние дані і направлення інформації користувачеві

8.1. Компанія зобов'язується дотримуватися встановленого законодавством України порядку обробки персональних даних Користувача і забезпечувати захист персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб.

8.2. Компанія зобов'язується вживати і гарантує, що нею вжиті і вживаються всі необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

8.3. Акцептуванням умов цієї Угоди відповідно до пункту 2.3 Угоди Користувач підтверджує свою згоду на обробку Компанією його персональних даних, що надаються при реєстрації та використанні Додатку. Також Користувач підтверджує свою згоду на передачу зазначених вище персональних даних третім особам з метою виконання цієї Угоди і реалізації функціонування Додатку.

8.4. Акцептуванням умов цієї Угоди відповідно до пункту 2.3 Угоди, Користувач вільно, своєю волею і в своєму інтересі підтверджує свою згоду на обробку Компанією наданих їм персональних даних, а саме на вчинення, в тому числі, наступних дій: збір, запис, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення, а також будь-які інші дії, як без використання засобів автоматизації, так і з їх використанням. Персональні дані надаються Користувачем при реєстрації та в процесі використання Додатку. Компанія здійснює обробку наступних персональних даних (якщо останні були надані Користувачем у Додатку), включаючи, але не обмежуючись: а) прізвище, ім'я, по батькові; б) дата народження; в) стать; г) номер телефону; д) адреса електронної пошти; є) фото користувача та/або здійсненої їм покупки; ж) соціальний статус (працюючий/такий що навчається/пенсіонер); з) наявність домашніх тварин; і) наявність дітей; ї) дати народження дітей, ж) дисконтна картка Користувача (карта лояльності), з) місцезнаходження Користувача. Користувач цим повідомлений, розуміє і погоджується з тим, що Компанія через Сайт або Додаток може збирати знеособлені (без прив'язки до персональних даних Користувача) статистичні дані про використання Сайту або Додатку.

8.5. Обробка персональних даних Користувача здійснюється з метою належного надання інформації Користувачеві, функціональних можливостей Додатку, інформування про новини, оновлення сервісів, формування та передачі відповідей Користувачу, вирішення можливих претензій, поліпшення безпеки використання Додатку, аналізу і моніторингу ефективності роботи Додатку на підставі зібраних статистичних даних з маркетинговою метою.

8.6. Користувач підтверджує свою згоду з передачею наданих їм персональних даних третім особам і їх обробку третіми особами з метою виконання цієї Угоди і реалізації функцій Додатку, а також вирішення претензій, пов'язаних з виконанням цієї Угоди.

8.7. Користувач погоджується, що персональні дані можуть оброблятися протягом терміну діяльності Компанії. Зберігання персональних даних здійснюється згідно з чинним законодавством України.

8.8. Користувач несе повну відповідальність за достовірність поданих Компанії персональних даних і за наслідки які настали у зв'язку з цим перед третіми особами.

8.9. Згода на обробку персональних даних може бути відкликано Користувачем шляхом направлення письмової заяви Компанії або її представнику за адресою, вказаною в пункті 1.1 цієї Угоди.

8.10. Акцептуванням умов цієї Угоди відповідно до пункту 2.3 Угоди з використанням Додатку, Користувач підтверджує, що є законним власником мобільного пристрою, на якому встановлено Додаток, а також належним чином зареєстрованим і законним користувачем послуг рухомого радіотелефонного зв'язку, що дозволяють використовувати можливості передачі даних для використання Додатку та ідентифікації Користувача.

8.11. Компанія має право інформувати Користувача про порядок і способи використання Додатку, про здійснюваних Компанією, її партнерами, Постачальниками послуг та іншими третіми особами маркетингових, рекламних та інших заходів, про умови придбання та споживання послуг третіх осіб з використанням Додатку, направляти Користувачеві повідомлення будь-якого характеру, в тому числі push-повідомлення в Додатку, сервісні і рекламні повідомлення, на номер мобільного телефону або адресу електронної пошти, зазначені Користувачем при реєстрації або в процесі використання Додатку. Компанія також має право розміщувати відповідну інформацію в самому Додатку. Акцепт умов цієї Угоди означає безумовну згоду Користувача з зазначеним правом Компанії та отриманням Користувачем зазначених повідомлень.

9. Конфіденційність

9.1. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів для забезпечення захисту і безпеки інформації та документів, обмін якими здійснюється в Додатку або які доступні Сторонам у зв'язку з використанням функцій Додатку.

9.2. Користувач самостійно вживає необхідних заходів щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованого використання і захисту своїх даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.

9.3. Компанія зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо інформації, що стала їй відома у зв'язку з виконанням цієї Угоди, за винятком випадків, коли:

10. Посилання на сайти третіх осіб

10.1. Додаток може містити посилання або представляти доступ на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) і розміщений на даних сайтах контент, який є результатом інтелектуальної діяльності третіх осіб і охороняється відповідно до законодавства України. Зазначені сайти і розміщений на них Контент не перевіряються Компанією на відповідність вимогам законодавства України.

10.2. Компанія не несе відповідальність за будь-яку інформацію або контент, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ за допомогою Додатку або через Сайт, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб.

10.3. Користувач підтверджує, що з моменту переходу Користувача за посиланням, що міститься в Додатку, на сайт третьої особи, взаємовідносини Компанії та Користувача припиняються, ця Угода надалі не поширюється на Користувача, і Компанія не несе відповідальність за використання Користувачем контенту, правомірність такого використання і якість контенту, розміщеного на сайтах третіх осіб.

11. Заключні положення

11.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Компанія докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в відповідному компетентному суді в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.2. Ця Угода набирає чинності для Користувача з моменту його акцепту Користувачем відповідно до пункту 2.3 Угоди і діє безстроково або до тих пір поки не буде розірвана з ініціативи Компанії.

11.3. Ця Угода складена українською мовою.

11.4. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

11.5. Подальше використання Додатка означає, що Користувач прийняв на себе відповідальність за безумовне дотримання цієї Угоди.

11.6. Ця Угода складена відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

11.7. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Компанії, пов'язані з використанням і функціонуванням Додатку, порушеннями прав та інтересів третіх осіб, вимог законодавства України, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб можуть бути спрямовані на адресу електронної пошти support@vostorg.ua.